Xuân Em

đã thích câu trả lời

Em đang hiểu nhầm định nghĩa của hàm each trong lodash.

Với lodash hàm này sẽ không dừng lại khi em return.

Thêm cờ đánh dấu có thể là 1 cách giải quyết vấn đề này, hoặc có thể dùng các hàm khác như find...


getName(id) {
  var flag = '';
  _.each(this.servers, server => {
    if (server.value === id) {
      flag = server.label
    }
  })
  return flag;
}


Lưu ý vấn đề đồng bộ và bất đồng bộ nếu so sánh giữa js và php.

Xuân Em

đã thích câu trả lời

.load, .unload, và .error, không được sử dụng từ bản jQuery 1.8. Thay vào đó là dùng .on() để đăng ký listeners.

Bạn thay code

$(window).load(function() { ... });

thành

$(window).on('load', function() { ... });


Xuân Em

đã thích câu trả lời

Với javascript thì bạn dùng phương thức getElementsByClassName

document.getElementsByClassName("example");

Nếu bạn dùng jQuery thì có thể select theo class example bằng

$('.example');Xuân Em

đã thích câu trả lời

Nếu bạn chỉ muốn xem remote URL thì có thể dùng lệnh

git config --get remote.origin.url

Còn nếu bạn muốn xem thêm nhiều thông tin khác nữa liên quan thì có thể dùng lệnh sau

git remote show origin

Xuân Em

đã thích câu trả lời

Với magento 2 bạn có thể kiểm tra sản phẩm có phải là configurable hay không bằng cách sau:

if($product->getTypeId() == \Magento\ConfigurableProduct\Model\Product\Type\Configurable::TYPE_CODE){
     echo "đây là sản phẩm configurable";
}

Ở đây  $product đang là object của \Magento\Catalog\Model\Product 

Với magento 1 bạn có thể kiểm tra sản phẩm có phải là configurable hay không bằng cách sau:

if($product->getTypeId() == Mage_Catalog_Model_Product_Type_Configurable::TYPE_CODE){
     echo "đây là sản phẩm configurable";
}

Ở đây  $product đang là object của Mage_Catalog_Model_Product