Cách tính điểm và Huy hiệu

Hệ thông sẽ tính điểm cho bài viết, câu hỏi và câu trả lời của bạn, đồng thời bạn sẽ nhận được những huy hiệu tương ứng với đóng góp và thành tích của mình. Huy hiệu bạn đạt được sẽ xuất hiện trong trang hồ sơ cá nhân.

Cách tính điểm

+2 điểm

đặt câu hỏi

+10 điểm

viết bài

+3 điểm

trả lời câu hỏi

+1 điểm

bình luận

+5 điểm

câu trả lời được đánh dấu là hay nhất

+1 điểm

câu trả lời được thích

Huy hiệu

Bài viết đầu tiên

Bài viết đầu tiên

Bạn nhận được huy hiệu này khi bạn viết bài đầu tiên.
10 bài viết

10 bài viết

Bạn nhận được huy hiệu này khi bạn có 10 bài viết.
Câu hỏi đầu tiên

Câu hỏi đầu tiên

Bạn nhận được huy hiệu này khi bạn đặt câu hỏi đầu tiên.
Câu trả lời đầu tiên

Câu trả lời đầu tiên

Bạn nhận được huy hiệu này khi bạn trả lời câu hỏi đầu tiên.
500 câu trả lời

500 câu trả lời

Bạn nhận được huy hiệu này khi bạn có 500 câu trả lời.
100 điểm

100 điểm

Bạn nhận được huy hiệu này khi bạn đạt được 100 điểm kinh nghiệm
500 điểm

500 điểm

Bạn nhận được huy hiệu này khi bạn đạt được 500 điểm kinh nghiệm
1000 điểm

1000 điểm

Bạn nhận được huy hiệu này khi bạn đạt được 1000 điểm kinh nghiệm
Tình yêu đầu tiên

Tình yêu đầu tiên

Bạn nhận được huy hiệu này khi bạn nhận được lượt thích lần đầu tiên.
Được công chúng yêu mến

Được công chúng yêu mến

Bạn nhận được huy hiệu này khi đạt được 100 lượt thích.
Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

Bạn nhận được huy hiệu này khi đạt được 1000 lượt thích.
Câu trả lời hay

Câu trả lời hay

Bạn nhận được huy hiệu này khi câu trả lời của bạn được đánh dấu là hay nhất lần đầu tiên.
10 câu trả lời hay

10 câu trả lời hay

Bạn nhận được huy hiệu này khi có 10 câu trả lời được đánh dấu là hay nhất.
100 câu trả lời hay

100 câu trả lời hay

Bạn nhận được huy hiệu này khi có 100 câu trả lời được đánh dấu là hay nhất.
Chứng chỉ đẹp trai

Chứng chỉ đẹp trai

Bạn nhận được huy hiệu này khi bạn đạt được 5000 điểm kinh nghiệm
Đến tuổi nghỉ hưu

Đến tuổi nghỉ hưu

Bạn nhận được huy hiệu này khi bạn đạt được 10000 điểm kinh nghiệm
Người ngoài hành tinh

Người ngoài hành tinh

Bạn nhận được huy hiệu này khi bạn đạt được 20000 điểm kinh nghiệm