Trần Hà Nguyễn

Cách tạo subdomain trên z.com

Việc tạo subdomain khá đơn giản, các bạn làm theo các bước như sau:

  1. Đăng nhập vào z.com
  2. Chọn phần quản trị domain
  3. Tạo một bản ghi A, phần tên thì là subdomain, giá trị các bạn điền IP của server bạn muốn trỏ tới
  4. Lưu


Tiếp theo các bạn đăng nhập vào cpanel của server. Ở đây mình dùng server của Digital Ocean

  1. Ở menu bên trái chọn MANAGE/Droplets
  2. Truy cập vào server bạn muốn tạo subdomain
  3. Click Create/Domains/DNS
  4. Tại textbox Enter domain bạn nhập đầy đủ subdomain của bạn
  5. Click Add domain là được


Có thể bạn sẽ chờ 5 phút để việc tạo subdomain có thể hoàn thành. Vậy là xong!

Tags

Có thể bạn quan tâm

So sánh giữa RPC (Remote Procedure Calls) và Messaging

Giới thiệuTrong lĩnh vực lập trình phân tán có một số phương pháp được thiết lập để giải quyết vấn đề truyền tin giữa các chương trình riê...

Sự khác nhau giữa Authentication và Authorization

Nghe qua thì cỏ vẻ giống nhau nhưng hai khái niệm này lại...