Trần Hà Nguyễn

Cách lấy các loại đường dẫn thư mục Laravel

Laravel cung cấp cho chúng ta một số hàm hỗ trợ để có thể lấy các thư mục public, app, storage, base. Dưới đây là cách sử dụng các loại hàm hỗ trợ đó:


Làm cách nào để lấy được thư mục public trong Laravel?

public_path(); // Path of public/


Làm cách nào để lấy được thư mục root trong Laravel?

base_path(); // Path of application root


Làm cách nào để lấy được thư mục storage trong Laravel?

storage_path(); // Path of storage/


Làm cách nào để lấy được thư mục app trong Laravel?

app_path(); // Path of app/


Tags

Có thể bạn quan tâm

Vì sao nên sử dụng Laravel?

Laravel là một framework được sử dụng rộng rãi, cộng đồng lập trình viên lớn và tài liệu của Laravel cũng rất dễ dùng. Có thể thấy điều này qua sở...