nhu thep nguyen

C# lỗi System.NullReferenceException

Mình mới học code C#, đoạn code của mình khi chạy bị báo lỗi

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object

Các cao thủ có thể chỉ giúp mình tại sao lại xảy ra lỗi này được không ạ.