Xuân Em

Làm sao để xác định được thư mục Git ở local được clone về từ URL nào?

Mấy ngày trước em có pull một dự án trên github về nhưng giờ lại quên là đã pull từ repository nào, ai chỉ giúp em cách xem lại đường dẫn URL mà mình đã clone với ạ.