Xuân Em

Làm sao để find and replace trong IDE PHP Storm?

Em muốn tìm một từ như configForm và muốn đổi nó thành config, thì trong PHP storm có cách nào để search rồi replace được luôn không ạ?

Em bấm ctrl + F thì nó chỉ ra search thôi.