sho

Cakephp 3.7: push notification to device with socket

Em đang sử dụng cakephp 3.7, hiện tại muốn push notification tới các device thông qua socket thì làm thế nào ạ. Em có search gu gồ mà thấy hướng dẫn khó hiểu quá. Có ai có thể hướng dẫn cụ thể giúp em được không ạ. Em chưa làm việc với socket bao giờ :(